Carl Harald Beyer (1891-1960) var en norsk professor i europeisk litteratur ved Universitetet i Bergen, foreleser, litteraturkritiker og lærebokforfatter. Han ble tildelt  Hartvig Lassen's gullmedalje for sin avhandling Henrik Wergeland og Henrich Steffens i 1919. Han ble dr.philos. i 1924 med avhandlingen Søren Kierkegaard og Norge.

Han ble utnevnt til professor i europeisk litteratur ved det nyopprettede Universitetet i Bergen i 1951. Hans bok Norsk litteraturhistorie fra 1952 var den meste brukte læreboka ved norske universiteteter fra midten av 1950-tallet og helt fram til midten av 1990-tallet.