Arrangør: Prillargurikomiteen

 

 For referat og omtale i etterhand av fjellturen og konserten: www.hjorundfjord.no

 

Til Prillar-Guri bloggen: http://prillarguri.wordpress.com