rit

Av Enok Kippersund


(10 vedtak)

Den norske nedbørsfamilien held i desse dagar generalforsamling i eit lavtrykk vest for Stad. Eit forslag frå ei haglbyge om å gå over til regnboge i gult og blått, har blitt nedstemt med vått fleirtal.


.(9  det var der)

Morgonen er grå og haustvåt. Over handbaken kjenner eg noko veldig lett, som blir borte, men som heng att og er usynleg. Åja, eg har slite over ein spindelvevtråd. Men korleis får edderkoppen det til, - spenne ut eit vassrett  luftspenn på bortimot tre meter mellom to stolpar under verandaen, i høgd med handa mi. Og får meg til å få det på hjernen. Det var der.


(8 flyt)

Han vender seg tydeleg og høfleg mot meg og fortel opp att nøyaktig det same som han har fortalt meg to gonger tidlegare. Tonefallet tyder på at han sjølv opplever det slik at han fortel meg dette for aller første gong.
          Om dagen jobbar han gaid.


(7 stemma)

Eg sit dupt inne i ein sval ripsbusk og plukkar raude ripsbær i ei kvit plastbytte. Da ringjer mobilen, og ei stemme spør:
          "Kan eg få snakke med dagleg leiar?"
          "Kva gjeld det?"
          "Har du Telenor eller MediaMax som internettleverandør?"
          Eg svarer: "I sommar har eg ikkje gått med slips ein einaste gong, og utfordringa nett no er om eg kjem meg i veg og får plukka litt blåbær."
          Så synest eg at det er min tur til å spørje, og eg seier til stemma der ute: "Kven gav deg rett til å krevje slike svar av meg? Var det SMMS eller var det Lakris Banan? Sei det då, vel! Ver så snill!"
          Men stemma der ute berre ler av meg og veiknar bort.


(6 han og eg)

eg kom ikkje på
kven han var
før han sa
kven eg var


(5 berre og berre)

verre og verre
rimar
berre høyr:
verre og verre


(4 hundar i band)

Eg drøymde at ein hund eller ein jerv beit seg fast i handa mi med skarpe kvite tenner, beit og beit så det gjorde vondt. Eg bad han som hadde dyret i band om å ta kontroll over dyret. Da vakna eg, og det var gikta som gjorde vondt i handa.


(3 våt draum)

Eg drøymde om koss det friske fjellvatnet kom rennande nedover fjellsidene og kor friskt og kaldt det var å drikke av det. Så skulle det tilsetjast eit smaksstoff som heitte mauson for at ein skulle kjenne forskjell på fjellbekkane.

Da eg vakna, gjekk eg inn på internett og søkte på ordet "mauson". Det første eg kom til, var eit stort nettverk for slektsforskarar. Det engelske ordet "obituary" tyder nekrolog. Da eg hadde klikka litt rundt og att og fram i mauson-slektene, kom eg til Norway der det var fine bilde frå 17.mai-tog i bygde-Noreg.


(2 flittiglise)

Flittiglise kan ein kome til å halde for ein blomsterplante til å ha i skuggen. Der kan ho stå blid og blomstrande, og ho ser ut til å trivast. Ikkje så lett å finne andre som gjer ho rangen stridig som gledesspreiar på skuggesida av huset. Men så viser det seg at ho er kuldevar. Ho er snarare enn ein ville tru til å synast at det er kaldt. Sjølv har ho visst aldri teke på seg meir enn å vere ein blomstrevillig stoveplante.


(1 måsen)

Måsen jagar hegra.
Hegra jagar hegra.

Måsen jagar kråka.
Kråka jagar kråka.

Måsen jagar måsen.
Måsen.


rit = riss, utkast, teikning

enok@kippersund.no

Hugen