Torvgammen

Ferdes du i øde områder i Nord-Norge, vil du av og til finne torvgammer av forskjellig størrelse og standard. Denne byggeskikken er nå på det nærmeste forsvunnet. En godt oppsatt torvgamme er en kjølig sommerbolig og en varm vinterbolig med egenart og stemning.
Torvgammer kan bygges store som familieboliger og små som enmanns krypinn. Før du setter opp en gamme må du ha grunneierens tillatelse, men hvis du river den etter bruk, kan den reises uten at du behøver å blande inn myndighetene. Kontakt i alle tilfeller grunneieren slik at du får lov til å hugge løvtrær og samle torv. Et lite krypinn som en gamme, lager du lettest ved å bygge et reisverk av stokker. Utenpå reisverket bygger du så på med rajer som deretter flettes sammen med kvister til en solid ramme.
Opprinnelig ble never brukt utenpå reisverket av greiner og rajer, men en presenning gjør samme nytta. Utenpå presenningen kles gammen med et godt torvlag som du skjærer ut med spade på en nærliggende torvmyr. Nederst langs gulvet bruker du to til tre lag med torv. Innerste laget har gresset innover. Oppover sidene av gammen blir det færre lag. Legger du torven etter takstensprinsippet, blir hytta etterhvert temmelig vanntett og isolerer godt. I taket lar du det bli en åpning på 20x25 centimeter slik at røyken kan komme ut. Når du ikke fyrer bål eller hytta står tom, kan du tette dette hullet med en presenningsbit eller et stort torv- eller gresstykke. Inne i hytta lager du deg et leie med gress eller mose til å ha under liggeunderlaget. I veggene setter du opp hyller og lager knagger til å henge fra deg utstyr på. Grav en grøft rundt gammen som avløp for regnvann. Til dør bruker du noen sekker, en bit presenning eller du kan snekre en dør av planker og bruke noen lærstrimler som hengsler.

Torvgamme
Spa opp en grav ca. 40 cm bred, 40 cm dyp og 2 m lang (eller enda lengre). I den ene enden av grava bygges peis med pipe utenfor. Ei lita renne graves i en oval. Sett opp fire stokker så tykke som en arm, så mønsåsen ligger støtt. Sett rajer eller kløyvinger (den runde siden ut) med ca. 20 cm mellomrom, med rotenden i den lille renna og toppen mot mønestokken.
Dette er et fint underlag for fletting med bar eller vidjer, eller tekking med never. Never flekker en av store bjørker og legger som takstein. Ytterveggen bygges videre opp med torvstykker, nederst 2-3 i bredden, lagt med grassiden mot neveren.
Det er vanskelig å finne never uten å skade trær, og det er heller ikke enkelt å finne den så kvistfri at en unngår hull og utettheter. Tjærepapp er heller ikke så verst. Bedre er icopalpapp eller en presenning.
Briskene bør få en bredde på ca. 80-90 cm. Da blir det plass til pakning og hyller ved veggen. Underlaget på brisken kan være bar, lyng, mose e.l.
Det er lurt å grave en renne rundt gammen for å avlede regnvann.

Se vedlegg:
Tegninger og bilder

Se også Gapahuken

Mvh
Frode Svane
Barnas Landskap
http://home.c2i.net/swan
 

 

Kopi av TORVGAMMEN.jpg (42059 bytes)

                                                     Kopi av gamme.jpg (63976 bytes)

 

modeller.gamme1.jpg (43146 bytes)

Kopi av modell.gamme2.jpg (31106 bytes)

 

Fedraheimen                     Hugen start