Marie Takvam

1926 - 2008

 

Åker under stjerner

Fylg meg langs åkerlandet!
Stjernene lever i natt,
skimrar ned i den mognande bygg.
- - Møtte du mylnaren att?

Kjenn på eit kildrande byggaks
drive or mold av den gode sol!
- Bivrar og svagar dei ranke strå?
Høyrde du kvernsteinen mol?

Høyrer du kvernsteinen krase
heile den gylne fonn?
- Maktar du tyde i høge kvelving
stjerneskrift over korn?

 

Frå "Signal", 1959

 

30.01.08

Dikthylla               Hugen