Wittgenstein - 3

"Ordbok for folkeskular"

Ludwig Wittgenstein var i seks år (1920-26) lærar på landsbygda i heimlandet Austerrike. Eg har sjølv vore lærar på landsbygda (i Norge) det meste av mitt yrkesliv, og utan å rekne meg på høgd med meister Ludwig finn eg det interessant å høyre om eit spesielt prosjekt som han gjennomførte:

"Også tida som skulelærar er eit svar på Wittgensteins konstante ønske om eit asketisk liv i relativ einsemd. Han var optimistisk i byrjinga, og kjende seg på rett stad til rett tid; hadde han ikkje hatt dette, ville "alle djevlar" sleppast laus inni han. Han hadde talent til å vere lærar, spesielt matematikktimane hans blir hugsa. Til alle timar var han svært godt førebudd. Pedagogikken hans hadde noen ganske moderne sider: Han ville ikkje berre dosera stoff som skulle lærast, men la vekt på praktiske øvingar på og utanfor skulen. Elevane skulle læra gjennom å gjera ting sjølv, gjennom å bruka augo på ekskursjonar, gjennom å få forklart korleis ting verkar, osv. Dei siste par åra av lærarperioden utarbeidde Ludwig ei ordbok for bruk i landsens folkeskular. Den gjenspeglar grunnsynet hans på læring. Her brukar han aktivt si eiga røynsle som lærar. Han tek utgangspunkt i dei problema elvane har. Ikkje noe ord er for vanleg og enkelt til å bli teke med, slik at det ordinærte daglegspråket står i sentrum. Han inkluderer difor ein del austerrikske dialektuttrykk. Wörterbuch für Volksschulen [Ordbok for folkeskular] kom ut i 1926, men var ein avgrensa suksess." (DSA)

wörterbuch01.jpg (47239 bytes)

A rural school dictionary

During a period of six years (1920-26) Ludwig Wittgenstein was a countryside primary school teacher in his homeland Austria. He was a skillful teacher, especially his mathemathics lessons were brilliant. He always was very well prepared for his work in the classroom. He did also want to engage the students actively in the processes of examination and laboration, i.e. learning by doing. He made a dictionary, Wörterbuch für Volksschulen, for rural schools. In this dictionary everyday words and problems should be reflected, also the dialect words and expressions. Not a word is too common or too simple not to be included. 

I have myself been a countryside teacher most of my job life, however, though not working on master Luwig's level, I find his style and projects especially interesting.

 

Index